Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2014

FOR-2014-02-25-1941

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


2012

FOR-2012-02-09-163

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-2012-02-09-162

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om havner og farvann, Alden hamneområde, Førde, Naustdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Flora kommuner, Sogn og..


2009

FOR-2009-06-19-802

Forskrift om Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 4. Freding av Mallasvika naturreservat, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2009-01-09-20

Forskrift om Verneplan for Naustdal-Gjengedal. Vern av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, Førde, Gloppen, Jølster og Naustdal kommunar, Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-12-14-1737

Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


2004

FOR-2004-06-18-944

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 13, freding av Kleppsstølsvatnet naturreservat, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2004-06-18-943

Forskrift om verneplan for myr i Sogn og Fjordane, vedlegg 12, freding av Tuemyra naturreservat, Flora og Naustdal kommunar, Sogn og Fjordane


2003

FOR-2003-04-24-1944

Forskrift om jakt etter hjort, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


1999

FOR-1999-02-11-819

Forskrift om gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningslov og lov om eierseksjoner, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1999-02-03-65

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Naustdal, Sandnes, Sør-Varanger og Skien kommuner, Sogn og Fjordane, Rogaland,..


1991

FOR-1991-12-20-961

Forskrift om fredning av Grønøyra naturreservat, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1991-09-23-684

Forskrift om sal av øl, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


1987

FOR-1987-12-11-1064

Godkjenning av våpen og flagg, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


1966

FOR-1966-04-28-4534

Forskrift om politivedtekt, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


1963

FOR-1963-09-26-1

Forskrift om kommunenavn, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane


FOR-1963-06-21-13

Forskrift om samanslåing av Naustedal, Vevring, Førde og Askvoll kommuner, Sogn og Fjordane


FOR-1963-04-05-3

Forskrift om sammenslåing av Naustdal, Vevring, Førde og Askvold kommuner, Sogn og Fjordane