Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-08-646

Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud


2015

FOR-2015-01-09-24

Forskrift om politivedtekt, Nedre Eiker kommune, Buskerud


2012

FOR-2012-08-29-870

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nedre Eiker kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-12-17-1689

Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen, Nedre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2010-05-19-1931

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Nedre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2010-05-19-1930

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Nedre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2010-05-19-1929

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Nedre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2010-03-03-415

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Nedre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2010-01-27-317

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Nedre Eiker kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-06-13-761

Forskrift om hundehold, Nedre Eiker kommune, Buskerud


2003

FOR-2003-10-10-1233

Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner, Buskerud


FOR-2003-06-18-816

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nedre Eiker kommune, Buskerud


2002

FOR-2002-12-13-1560

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 48, fredning av Bremsåsen naturreservat, Nedre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2002-12-13-1531

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 19, fredning av Strykenåsen naturreservat, Nedre Eiker kommune, Buskerud


1998

FOR-1998-12-09-1358

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nedre Eiker kommune, Buskerud


1993

FOR-1993-09-01-889

Forskrift om fartsbegrensning på Drammenselva, Nedre Eiker kommune, Buskerud


FOR-1993-07-09-686

Forskrift om fredning av Solbergfjellet naturreservat, Nedre Eiker kommune, Buskerud


1986

FOR-1986-06-20-1363

Forskrift om fredning for Bremsa naturreservat, Nedre Eiker kommune, Buskerud