Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2016

FOR-2016-01-29-80

Forskrift om politivedtekt, Nes kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-12-12-1662

Forskrift om vern av Bjørhusnatten naturreservat, Nes kommune, Buskerud


2011

FOR-2011-12-16-1281

Forskrift om vern av Fladalsåsen naturreservat, Nes kommune, Buskerud


FOR-2011-04-14-1301

Forskrift om nedgravde oljetanker, Nes kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-11-05-1820

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nes kommune, Buskerud


2008

FOR-2008-11-06-1245

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Nes kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-06-21-765

Forskrift om hundehold, Nes kommune, Buskerud


2006

FOR-2006-03-06-513

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Nes kommune, Buskerud


2000

FOR-2000-03-31-398

Forskrift om Gol, Nes og Sigdal som typiske turiststeder, Gol, Nes og Sigdal kommuner, Buskerud


1992

FOR-1992-07-08-552

Forskrift om åpning av jakt på villrein i Norefjell/Reinsjøfjell villreinområde, Flå, Nes, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud


1988

FOR-1988-02-26-206

Forskrift etter konsesjonsloven, Nes kommune, Buskerud


1986

FOR-1986-06-20-1366

Forskrift om fredning for Svangtjernmyra naturreservat, Nes kommune, Buskerud


1985

FOR-1985-06-28-1368

Forskrift om fredning for Bringen naturreservat, Flå og Nes kommuner, Buskerud


1984

FOR-1984-06-18-1332 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Nes kommune, Buskerud


1951

FOR-1951-10-26-1

Forskrift om sams sauesanking, Nes kommune, Buskerud


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-242 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Nes kommune