Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-11-28-1417

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland


2013

FOR-2013-12-18-1776

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Nesna kommune, Nordland


2007

FOR-2007-06-14-712

Forskrift om hundehold, Nesna kommune, Nordland


FOR-2007-05-03-490

Forskrift om minsteareal for elg og rådyr, Nesna kommune, Nordland


2005

FOR-2005-05-12-515

Forskrift om feie- og tilsynsgebyr, Nesna kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-15-1475

Forskrift om fredning av Hammerø naturreservat, Nesna kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1474

Forskrift om fredning av Dillern/Ørnes naturreservat, Nesna kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1473

Forskrift om fredning av Husbymarka naturreservat, Nesna kommune, Nordland


1998

FOR-1998-01-14-49

Forskrift om politivedtekt, Nesna kommune, Nordland


1995

FOR-1995-12-27-1075

Forskrift for alkoholomsetning, Nesna kommune, Nordland


1989

FOR-1989-06-23-593

Godkjenning av våpen og flagg, Nesna kommune, Nordland


1963

FOR-1963-07-15-2

Forskrift om kommunenavn, Mo, Nord-Rana, Sør-Rana, Nesna, Rana og Hattfjelldal kommuner, Nordland


FOR-1963-05-31-11

Forskrift om sammenslåing av Leirfjord, Nesna og Tjøtta kommuner, Nordland


FOR-1963-05-03-3

Forskrift om sammenslåing av Mo, Nord-Rana og Nesna kommuner, Nordland


FOR-1963-03-15-3

Forskrift om grenseregulering, Nesna, Leirfjord og Tjøtta kommuner, Nordland


1961

FOR-1961-06-30-10

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Nesnsa, Dønnes, Nordvik og Herøy kommuner, Nordland


FOR-1961-06-09-8

Forskrift om sammenslåing av Dønnes, Nordvik og Nesna kommuner, Nordland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-243 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Nesna kommune, Nordland