Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2015

FOR-2015-11-26-1871

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nesodden kommune, Akershus


2011

FOR-2011-06-16-1557

Forskrift for husholdningsavfall, Nesodden kommune, Akershus


2010

FOR-2010-02-04-364

Forskrift om unntak fra tidsfrister ved oppmålingsforretning, Nesodden kommune, Akershus


2009

FOR-2009-10-08-1306

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2009-06-19-771

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 63. Fredning av Nordre Skjælholmen naturreservat, Nesodden kommune, Akershus


2008

FOR-2008-12-18-1603

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-703

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 37 - Kvistemyrdammen dyrefredningsområde, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-702

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 36 - Blylagdammen dyrefredningsområde, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-701

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 35 - Søndre Skjælholmen naturreservat, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-700

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 34 - Fyrsteilene plantefredningsområde, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-699

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 33 - Ildjernet naturreservat, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-698

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 32 - Hellvik gamle brygge plantefredningsområde, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-697

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 31 - Husbergøya naturreservat, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2008-01-31-172

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn/kontroll av utslipp av avløpsvann, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2008-01-31-171

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse og lignende, Nesodden kommune, Akershus


2007

FOR-2007-07-09-1079

Atferdsregler for Langøyene, Nesodden kommune, Akershus


2006

FOR-2006-08-31-1091

Forskrift for husnummerskilt, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2006-05-18-4970

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nesodden kommune, Akershus


FOR-2006-02-09-139

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Nesodden kommune, Akershus