Lokale forskrifter 33 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-11-25-1373

Forskrift om vern av Prestaksla naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-10-25-1348

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2014

FOR-2014-12-12-1625

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal


FOR-2014-02-14-184

Forskrift om politivedtekt, Nesset kommune, Møre og Romsdal


FOR-2014-02-14-145

Forskrift om vern av Brenslefjellet naturreservat, Molde og Nesset kommuner, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-882

Forskrift om tvungen renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-12-13-1451

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nesset kommune, Møre og Romsdal


FOR-2012-06-20-560

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommun..


FOR-2012-03-21-255

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Molde og Romsdal Havn IKS, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-12-09-1448

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2011-02-03-1555

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nesset kommune, Møre og Romsdal


2010

FOR-2010-05-28-871

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Prestholmen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-05-28-870

Forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Vistdalsholmen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal


FOR-2010-03-11-1925

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Nesset kommune, Møre og Romsdal


2008

FOR-2008-12-19-1454

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Freding av Vetafjellet naturreservat, Gjemnes og Nesset kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2008-05-22-4913

Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Nesset kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-12-22-1625

Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 4, Sotnakkvatnet naturreservat, Nesset og Molde kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2006-09-21-1218

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding, Nesset kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-837

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 17, freding av Stakkengfonna naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal