Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-08-1517

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Nissedal kommune, Telemark


2014

FOR-2014-06-05-1922

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nissedal kommune, Telemark


2013

FOR-2013-09-26-1120

Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7, Nissedal kommune, Telemark


2011

FOR-2011-02-04-118

Forskrift om politivedtekt, Nissedal kommune, Telemark


FOR-2011-01-13-44

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Nissedal kommune, Telemark


2009

FOR-2009-06-26-895

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 12. Freding av Kvenntjønnane naturreservat, Nissedal og Gjerstad kommunar, Telemark og Aust-Agder


2005

FOR-2005-09-02-999

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 28, Solhomfjell naturreservat, Gjerstad og Nissedal kommuner, Aust-Agder og Telemark


FOR-2005-02-17-209

Forskrift om bandtvang for hund, Nissedal kommune, Telemark


2003

FOR-2003-11-27-5010

Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskiljarar, tette tankar m.m. i IATA-kommunane Drangedal, Nissedal, Nome og Åmli, Aust-Agder og Telemark


2001

FOR-2001-05-02-526

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hjartdal og Fyresdal kommuner, Telemark


1992

FOR-1992-10-30-826

Godkjenning av våpen og flagg, Nissedal kommune, Telemark


FOR-1992-05-20-442

Forskrift om høve til villreinjakt i Våmur - Roan villreinområde i Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommunar, Telemark


1989

FOR-1989-02-24-123

Forskrift om freding av Lytingsdalen naturreservat, Nissedal kommune, Telemark


1984

FOR-1984-03-20-734 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Nissedal kommune, Telemark


1978

FOR-1978-10-30-4

Forskrift om midlertidig fredning av Lytingsdalen naturresevat, Nissedal kommune, Telemark


1975

FOR-1975-11-28-10

Forskrift om fredning av Vidmyr naturreservat, Nissedal kommune, Telemark


1964

FOR-1964-10-30-2

Forskrift om grenseregulering, Nissedal kommune, Telemark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-247 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Nissedal kommune