Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-12-16-1620

Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2016-11-21-1355

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2016-06-13-688

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Nittedal kommune, Akershus


FOR-2016-03-29-312

Forskrift for Nesgutu dressurområde for hund, Nittedal kommune, Akershus


2015

FOR-2015-06-15-1921

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2015-03-20-236

Forskrift om vern av Prekestolen naturreservat, Gjerdrum og Nittedal kommuner, Akershus


FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus


FOR-2015-03-20-234

Forskrift om vern av Glitrelia naturreservat, Nittedal kommune, Akershus


2011

FOR-2011-08-29-907

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2011-05-02-473

Forskrift for Nesgutu dressurområde for hund, Nittedal kommune, Akershus


2010

FOR-2010-12-17-1624

Forskrift om vern av Ravndalen naturreservat, Nittedal og Gjerdrum kommuner, Akershus


FOR-2010-08-30-1259

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2010-01-25-57

Forskrift om at fristen til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning ikke løper i en bestemt periode om vinteren, Nittedal kommune, Akershus


2008

FOR-2008-12-19-1449

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 4. Slattumsrøa naturreservat, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2008-03-31-326

Forskrift om oljetanker, Nittedal kommune, Akershus


2007

FOR-2007-11-28-1342

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Nittedal kommune, Akershus


FOR-2007-10-31-1303

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Nittedal kommune, Akershus


2006

FOR-2006-02-27-384

Forskrift om tilsyn i byggverk, områder, virksomheter m.m., Nittedal kommune, Akershus


FOR-2006-02-27-383

Forskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Nittedal kommune, Akershus