Lokale forskrifter 33 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2015

FOR-2015-12-11-1528

Forskrift om vern av Eikelifjellet naturreservat, Skien og Nome kommuner, Telemark


FOR-2015-12-11-1527

Forskrift om vern av Minnesjø naturreservat, Nome kommune, Telemark


FOR-2015-04-23-412

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nome kommune, Telemark


2010

FOR-2010-12-17-1615

Forskrift om vern av Mørkvassjuvet naturreservat, Nome og Drangedal kommuner, Telemark


2002

FOR-2002-12-13-1524

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 12, fredning av Murefjellet naturreservat, Nome kommune, Telemark


1998

FOR-1998-11-27-1185

Forskrift om fredning av Helgja som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1184

Forskrift om fredning av Brånaråsen som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1183

Forskrift om fredning av Strømodden som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1182

Forskrift om fredning av Tveithaugen som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1181

Forskrift om fredning av Torsnes som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1180

Forskrift om fredning av Labukta som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1179

Forskrift om fredning av Simonsodden som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1178

Forskrift om fredning av Vesthagan som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1177

Forskrift om fredning av Kåsene nord som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1176

Forskrift om fredning av Kåsene sør som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1175

Forskrift om fredning av Søvedalen som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1174

Forskrift om fredning av Cappelenbruddet som naturminne, Nome kommune, Telemark


FOR-1998-11-27-1173

Forskrift om fredning av Damtjern som naturminne, Nome kommune, Telemark


1996

FOR-1996-12-12-1429

Forskrift om fartsbegrensning i vassdrag og deler av vassdrag, båtsportkart nr. 3, 4, 5, 6 A og 8, Nome kommune, Telemark