Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2014

FOR-2014-12-12-1661

Forskrift om vern av Liaberget naturreservat, Nord-Aurdal kommune, Oppland


2011

FOR-2011-03-11-282

Forskrift om vern av Røssjøen naturreservat, Nord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-276

Forskrift om vern av Langsua nasjonalpark, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


2009

FOR-2009-12-17-1881

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Nord-Aurdal kommune, Oppland


2008

FOR-2008-03-27-593

Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Oppland


2007

FOR-2007-06-14-914

Forskrift om hundehold, Nord-Aurdal kommune, Oppland


2006

FOR-2006-05-04-535

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøyer, Nord-Aurdal kommune, Oppland


2005

FOR-2005-06-10-576

Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 13, fredning av Begna naturreservat, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner, Oppland


2002

FOR-2002-03-18-1876

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Nord-Aurdal kommune, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


2000

FOR-2000-05-22-519

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Nord-Aurdal kommune, Oppland


1999

FOR-1999-01-07-817

Forskrift om Tisleidalen, Vaset, Kruk og Aurdal som typiske turiststeder, Nord-Aurdal kommune, Oppland


1997

FOR-1997-11-10-1207

Forskrift om politivedtekt, Nord-Aurdal kommune, Oppland


1993

FOR-1993-07-09-673

Forskrift om fredning av Fodnesåsen naturreservat, Nord-Aurdal kommune, Oppland


1986

FOR-1986-04-15-900

Forskrift om reguleringsplan for Valdres Alpinsenter, Nord-Aurdal kommune, Oppland. Jordloven gjøres gjeldende


1985

FOR-1985-12-13-2326

Godkjenning av våpen og flagg, Nord-Aurdal kommune, Oppland


1978

FOR-1978-04-21-7

Forskrift om grenseregulering, Etnedal og Nord-Aurdal kommuner, Oppland


1953

FOR-1953-02-24-1

Forskrift om geit i barskogmark, Nord,-Aurdal kommune, Oppland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-250 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Nord-Aurdal kommune, Oppland