Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2015

FOR-2015-03-09-249

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for bustader og fritidsbustader, Nord-Fron kommune, Oppland


2014

FOR-2014-12-12-1637

Forskrift om vern av Sula naturreservat, Nord-Fron kommune, Oppland


2013

FOR-2013-04-22-1224

Forskrift om feie- og tilsynsordning, Nord-Fron kommune, Oppland


FOR-2013-02-19-248

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nord-Fron kommune, Oppland


FOR-2013-02-18-1778

Forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Oppland


2012

FOR-2012-09-28-926

Forskrift om godkjenning av Skåbu som typisk turiststad, Nord-Fron kommune, Oppland


FOR-2012-06-19-613

Forskrift om slamtømming, Nord-Fron kommune, Oppland


2011

FOR-2011-06-06-575

Forskrift om unntak frå lov om avgrensing i retten til å sleppe hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, Nord-Fron, Øystre Slidre og Vågå kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-286

Forskrift om vern av Hersjømyrin naturreservat, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-280

Forskrift om vern av Espedalen landskapsvernområde, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-276

Forskrift om vern av Langsua nasjonalpark, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


2010

FOR-2010-04-13-1151

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Nord-Fron kommune, Oppland


2007

FOR-2007-05-23-574

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Nord-Fron kommune, Oppland


2003

FOR-2003-10-24-1274

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 9, freding av Flakkstjønna naturreservat, Nord-Fron kommune, Oppland


FOR-2003-10-24-1270

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 5, vern av Frydalen landskapsvernområde, Sel, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


FOR-2003-10-24-1266

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark


2002

FOR-2002-12-13-1542

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 30, freding av Liadalane naturreservat, Nord-Fron kommune, Oppland


FOR-2002-11-22-1749

Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


1997

FOR-1997-06-30-741

Forskrift om politivedtekt, Nord-Fron kommune, Oppland