Lokale forskrifter 19 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-24-496

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2015

FOR-2015-12-17-1875

Forskrift om gebyrer 2016, Nord-Odal kommune, Hedmark


2014

FOR-2014-12-12-1634

Forskrift om vern av Trautskogen naturreservat, Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2014-12-12-1633

Forskrift om vern av Mørkåa naturreservat, Nord-Odal kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-12-12-1410

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Nord-Odal kommune, Hedmark


2011

FOR-2011-12-20-1456

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2011-11-23-1165

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nord-Odal kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-11-24-1580

Forskrift om fettholdig avløpsvann, Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2010-10-27-1488

Forskrift om tilsyn med boliger, Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2010-05-03-1577

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Nord-Odal kommune, Hedmark


FOR-2010-02-02-90

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Nord-Odal kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-06-24-1084

Forskrift om åpning av hjortejakt, Nord-Odal kommune, Hedmark


2005

FOR-2005-08-17-887

Forskrift om politivedtekt for Nord-Odal kommune, Hedmark


2003

FOR-2003-09-11-1209

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nord-Odal kommune, Hedmark


2002

FOR-2002-05-30-596

Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Nord-Odal kommune, Hedmark


1993

FOR-1993-07-09-656

Forskrift om fredning av Årkjølen naturreservat, Stange og Nord-Odal kommuner, Hedmark


1992

FOR-1992-01-10-51

Godkjenning av våpen og flagg, Nord-Odal kommune, Hedmark


1984

FOR-1984-03-23-739 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Nord-Odal kommune, Hedmark