Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-11-25-1428

Forskrift for jakt på elg, hjort og rådyr, Norddal kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-10-24-1269

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Norddal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-03-19-306

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner, Møre og Romsdal og Oppland


2006

FOR-2006-11-24-1305

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 4. Vern av Trollstigen landskapsvernområde, Rauma og Norddal kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2006-11-24-1304

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 3. Vern av Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde, Norddal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2006-11-24-1303

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 2. Vern av Romsdalen landskapsvernområde, Norddal og Rauma kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2006-11-24-1302

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 1. Vern av Reinheimen nasjonalpark, Rauma, Norddal, Vågå, Lom, Skjåk og Lesja kommunar, Møre og Romsdal og Oppland


2004

FOR-2004-10-08-1310

Forskrift om vern av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Stranda og Norddal kommunar, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-827

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 7, freding av Muldalslia naturreservat, Norddal kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-05-25-588

Forskrift om Valldal, Eidsdal, Fjørå, Tafjord og Norddal som typiske turiststader, Norddal kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-09-1391

Forskrift om politivedtekt, Norddal kommune, Møre og Romsdal


1990

FOR-1990-02-16-129

Godkjenning av våpen og flagg, Norddal kommune, Møre og Romsdal


1984

FOR-1984-11-16-1894

Forskrift om freding for Kallskaret naturreservat, Norddal kommune, Møre og Romsdal


1967

FOR-1967-06-30-2

Forskrift om grensefastsettelse, Skjåk kommune, Oppland og Norddal og Stranda kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-253 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Norddal kommune