Lokale forskrifter 15 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-164

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Finnmark politidistrikt, Finnmark


2014

FOR-2014-06-23-832

Forskrift om politivedtekt, Nordkapp kommune, Finnmark


2009

FOR-2009-12-10-1567

Forskrift om snøskuterløyper, Nordkapp kommune, Finnmark


2008

FOR-2008-06-26-756

Forskrift om bruk av og orden i havner, Nordkapp og Porsanger kommuner, Finnmark


2007

FOR-2007-12-19-1805

Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Nordkapp kommune, Finnmark


1999

FOR-1999-07-01-844

Forskrift om Honningsvåg og Nordkapp som typiske turiststeder, Nordkapp kommune, Finnmark


1993

FOR-1993-05-07-442

Forskrift for serveringsstedenes luknings-, åpnings- og skjenketider samt salgstedenes salgstider for øl, Nordkapp kommune, Finnmark


1989

FOR-1989-07-14-634

Kommunegrensen Nordkapp - Porsanger, Finnmark


1983

FOR-1983-11-04-1641

Forskrift om fredning for Djupvika naturreservat, Nordkapp kommune, Finnmark


FOR-1983-08-05-1348

Grenseregulering - overføring av Gjesvær fra Måsøy kommune til Nordkapp kommune, Finnmark


FOR-1983-01-28-112

Forskrift om fredning for Sværholtklubben naturreservat, Nordkapp og Lebesby kommuner, Finnmark


FOR-1983-01-28-110

Forskrift om fredning for Gjesværstappan naturreservat, Nordkapp kommune, Finnmark


1973

FOR-1973-10-19-6

Forskrift om godkjenning av kommunevåpen og kommuneflagg, Nordkapp kommune, Finnmark


1949

FOR-1949-07-08-8

Forskrift om kommunenavn, Nordkapp kommune, Finnmark


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-254 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Nordkapp kommune