Lokale forskrifter 31 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-12-16-1626

Forskrift om vern av Nørdstebøberget naturreservat, Nordre Land og Etnedal kommuner, Oppland


2015

FOR-2015-02-17-219

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Nordre Land kommune, Oppland


2014

FOR-2014-12-12-1641

Forskrift om vern av Oddelia naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland


2013

FOR-2013-03-19-373

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland


FOR-2013-01-25-98

Forskrift om vern av Dokka naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland


2011

FOR-2011-03-11-284

Forskrift om vern av Oppsjømyra naturreservat, Nordre Land og Gausdal kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-283

Forskrift om vern av Skardberga naturreservat, Nordre Land og Gausdal kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-282

Forskrift om vern av Røssjøen naturreservat, Nord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-278

Forskrift om vern av Storlægeret landskapsvernområde, Nord Aurdal, Nordre Land og Gausdal kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-276

Forskrift om vern av Langsua nasjonalpark, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


2010

FOR-2010-02-26-374

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nordre Land kommune, Oppland


2009

FOR-2009-12-15-1616

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Nordre Land kommune, Oppland


2008

FOR-2008-12-16-1597

Forskrift om vann og avløpsgebyr, Nordre Land kommune, Oppland


FOR-2008-09-26-1065

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 10. Skjellingshovde naturreservat, Sør-Aurdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland


2007

FOR-2007-12-18-1796

Forskrift om hundehold, Nordre Land kommune, Oppland


2005

FOR-2005-09-02-990

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 19, Saltstutlia naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland


FOR-2005-01-06-26

Forskrift om godkjenning av Nord-Torpa som typisk turiststed, Nordre Land kommune, Oppland


2003

FOR-2003-02-28-245

Forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..