Lokale forskrifter 13 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2013

FOR-2013-12-02-1537

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-11-16-1446

Forskrift om godkjenning av Nore og Uvdal som typisk turiststed, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-11-02-1218

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Juveruddalen naturreservat, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


2006

FOR-2006-04-03-387

Forskrift om godkjenning av Nore og Uvdal som typisk turiststed, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


2005

FOR-2005-06-15-645

Forskrift om minsteareal/åpning for jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


1998

FOR-1998-04-27-498

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, skjenketider for alkoholholdig drikk og salg og utlevering av øl, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


1996

FOR-1996-11-25-1107

Forskrift om politivedtekt, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


1989

FOR-1989-06-14-583

Forskrift for fiske, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


1988

FOR-1988-08-03-604

Midlertidig forskrift for motorferdsel ved reinsjakt på Hardangervidda, Eidsfjord, Nore og Uvdal, Odda, Ullensvang, Ulvik kommuner, Buskerud og Hordaland


1984

FOR-1984-03-15-713 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


FOR-1984-03-01-629

Forskrift om reguleringsplan for området Norebø fjellskog, gnr. 126, bnr. 37 og 48 til hyttebebyggelse, Nore og Uvdal kommune, Buskerud


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-257 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Nore og Uvdal kommune