Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-03-30-521

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Notodden kommune, Telemark


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-11-25-1383

Forskrift om vern av Fjellstulfjellet naturreservat, Notodden kommune, Telemark og Kongsberg kommune, Buskerud


2015

FOR-2015-12-11-1532

Forskrift om vern av Omnflug naturreservat, Notodden kommune, Telemark


2014

FOR-2014-12-12-1649

Forskrift om vern av Flaaten naturreservat, Notodden kommune, Telemark


FOR-2014-12-12-1648

Forskrift om vern av Elferdalen naturreservat, Notodden kommune, Telemark


FOR-2014-06-20-786

Forskrift om freding av Tinfos kulturmiljø, Notodden kommune, Telemark


2011

FOR-2011-12-22-1383

Forskrift om fredning av Tinnosbanen, Hjuksebø–Tinnoset i Jernbaneverkets og Rom eiendom AS' eie, Notodden og Sauherad kommuner, Telemark


2010

FOR-2010-06-24-1013

Forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, Notodden kommune, Telemark


FOR-2010-02-11-414

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Notodden kommune, Telemark


2009

FOR-2009-03-12-367

Vedtekt om tilknytningsplikt etter pbl. § 66a, fjernvarmeanlegg i sentrum, Notodden kommune, Telemark


2008

FOR-2008-12-19-1448

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Skrim og Sauheradfjella naturreservat, Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark


1997

FOR-1997-06-16-4173

Forskrift for kjeldesortering, oppsamling, innsamling, transport og gebyr for forbruksavfall, Bø, Hjartdal og Notodden kommunar, Telemark


FOR-1997-06-02-681

Forskrift om politivedtekt, Notodden kommune, Telemark


1996

FOR-1996-06-21-643

Forskrift om fredning av Blåurlia naturreservat i Notodden kommune, Telemark


1993

FOR-1993-07-09-703

Forskrift om fredning av Jønjiljo naturreservat, Notodden kommune, Telemark


1988

FOR-1988-06-16-629

Forskrift om konsesjonsvilkår for visning og omsetning av film og videogram, Notodden kommune, Telemark


1978

FOR-1978-04-28-17

Forskrift om vern for Semsøyene naturreservat, Notodden kommune, Telemark


1963

FOR-1963-08-09-6

Forskrift om kommunenavn, Notodden kommune, Telemark


FOR-1963-06-21-6

Forskrift om sammenslåing av Notodden, Heddal, Gransherad og Hovin kommuner, Telemark