Lokale forskrifter 33 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-16-182

Forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune i 2017, Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold


FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-09-21-1086

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2016-03-18-301

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2016-03-18-272

Forskrift om sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold fylke


2015

FOR-2015-06-25-743

Forskrift om politivedtekt, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2015-05-27-570

Forskrift om åpen brenning, Nøtterøy kommune, Vestfold


2014

FOR-2014-12-10-1740

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2014-12-10-1739

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2014-10-29-1738

Forskrift for oljetanker, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2014-10-29-1737

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann, Nøtterøy kommune, Vestfold


2013

FOR-2013-08-23-1029

Forskrift om vern av Færder nasjonalpark, Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold


2010

FOR-2010-04-19-574

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold


2009

FOR-2009-10-07-1606

Forskrift om graving, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-746

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 38. Fredning av Glomsteinskjær fuglefredningsområde, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-728

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 20. Vern av Grøtterødskjær biotopvernområde, Nøtterøy kommune, Vestfold


FOR-2009-06-19-727

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 19. Vern av Kausen biotopvernområde, Nøtterøy kommune, Vestfold


2008

FOR-2008-12-17-1558

Forskrift om hundehold, Nøtterøy kommune, Vestfold


2007

FOR-2007-12-12-1507

Forskrift for tømming av slam fra sanitæranlegg, Nøtterøy kommune, Vestfold


2006

FOR-2006-07-06-1002

Forskrift om regulering av ferdselen på deler av Vestre Bolærne, Nøtterøy kommune, Vestfold