Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-06-07-598

Forskrift om godkjenning av Tyssedal/Skjeggedal som typisk turiststad, Odda kommune, Hordaland


2013

FOR-2013-10-09-1623

Forskrift om interkommunal skulekrins for Skare skulekrins i Odda kommune og Fjæra skulekrins i Etne kommune, Odda og Etne kommunar, Hordaland


2011

FOR-2011-06-22-1558

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Odda kommune, Hordaland


FOR-2011-03-31-333

Forskrift om politivedtekt, Odda kommune, Hordaland


2009

FOR-2009-06-17-1038

Forskrift om minsteareal og opning for jakt etter elg, hjort og rådyr, Odda kommune, Hordaland


2006

FOR-2006-06-14-1349

Forskrift om hundehold, Odda kommune, Hordaland


2005

FOR-2005-04-29-393

Forskrift om vern av Buer landskapsvernområde, Odda kommune, Hordaland


FOR-2005-04-29-389

Forskrift om vern av Folgefonna nasjonalpark, Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad, Hordaland


2004

FOR-2004-09-02-1242

Forskrift om unntak frå opningstidsreglane for Røldal og Skare, Odda kommune, Hordaland


FOR-2004-05-26-1153

Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Odda kommune, Hordaland


2000

FOR-2000-03-15-4240

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall og tømming av slamavskiljarar, privet, tette tankar m.v. og for avfallsgebyr, Odda kommune, Hordaland


1999

FOR-1999-01-08-42

Forskrift om forlenget frist for avvikling av tonnasjeavgift, Narvik, Rana, Odda og Sauda kommuner, Nordland, Hordaland og Rogaland


1998

FOR-1998-12-16-1373

Forskrift om skjenketiden, Odda kommune, Hordaland


FOR-1998-12-16-1372

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Odda kommune, Hordaland


1992

FOR-1992-12-18-1119

Forskrift om åpningstider for overnattings- og serveringssteder, Odda kommune, Hordaland


1988

FOR-1988-08-03-604

Midlertidig forskrift for motorferdsel ved reinsjakt på Hardangervidda, Eidsfjord, Nore og Uvdal, Odda, Ullensvang, Ulvik kommuner, Buskerud og Hordaland


1986

FOR-1986-06-27-1378

Forskrift om samtykke til å oppkreve tonnasjeavgift etter havneloven, Bamble kommune, Telemark, Odda kommune, Hordaland, Rana og Narvik kommuner, Nordland


1984

FOR-1984-11-23-1926

Forskrift om vern for Hildal naturreservat i Odda kommune, Hordaland


1982

FOR-1982-10-08-1506

Godkjenning av våpen og flagg for Odda kommune, Hordaland