Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2015

FOR-2015-06-04-574

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommuner, Nordland


FOR-2015-05-19-567

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Øksnes kommune, Nordland


FOR-2015-04-14-505

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Øksnes kommune, Nordland


2002

FOR-2002-12-06-1468

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 71, Sauøya naturreservat, Øksnes kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1467

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 70, Gåsøya/Geitholmen naturreservat, Øksnes kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1466

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 69, Floholman naturreservat, Øksnes kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1465

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 68, Anda naturreservat, Øksnes kommune, Nordland


FOR-2002-12-06-1464

Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 67, Stø/Nyksund naturreservat, Øksnes kommune, Nordland


2001

FOR-2001-05-09-597

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Brønnøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1528

Forskrift om fredning av Grunnfjorden naturreservat, Øksnes kommune, Nordland


1997

FOR-1997-11-27-1228

Forskrift om politivedtekt, Øksnes kommune, Nordland


1986

FOR-1986-08-22-1753

Godkjenning av våpen og flagg, Øksnes kommune, Nordland


1984

FOR-1984-03-13-706 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Øksnes kommune, Nordland


1983

FOR-1983-12-16-1995

Forskrift om fredningsbestemmelser for Høljanmyra naturreservat, Øksnes kommune, Nordland


1963

FOR-1963-03-29-5

Forskrift om sammenslåing av Langenes, Øksnes og Bø kommuner, Nordland


1961

FOR-1961-12-08-8

Forskrift om endring i kommuneinndeling, Øksnes og Langenes kommuner, Nordland


1950

FOR-1950-08-25-3

Forskrift om felles sauesanking, Øksnes kommune, Nordland


1947

FOR-1947-08-08-5

Forskrift om sams sauesanking, Øksnes kommune, Nordland


1946

FOR-1946-07-05-3

Forskrift om sams sauesanking, Øksnes og Hadsel kommuner, Nordland