Lokale forskrifter 34 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-11-25-1369

Forskrift om vern av Gråura naturreservat, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-12-16-1889

Forskrift om gebyrregulativ for avfallsgebyrer – husholdningsavfall, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-12-16-1888

Forskrift for husholdningsavfall og avfallsgebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-12-16-1881

Forskrift for gebyrregulativ, slamgebyrer, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2015-12-16-1856

Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpssaker og feiing og tilsyn, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-10-15-1310

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-06-20-560

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommun..


2010

FOR-2010-08-31-1226

Forskrift om politivedtekt, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-02-03-123

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


2005

FOR-2005-11-09-1281

Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


2004

FOR-2004-12-01-1928

Forskrift for husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2004-09-01-1898

Forskrift om adgang til å føre tilsyn i omsorgsboliger, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


2003

FOR-2003-06-27-845

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 25, freding av Småvollen naturreservat, Sunndal og Oppdal kommunar, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


FOR-2003-06-25-1923

Forskrift om bruk av motorfartøy på Gjevilvatnet, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


2002

FOR-2002-12-04-1925

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2002-12-04-1924

Forskrift om gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyrer, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2002-05-03-433

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 6, vern av Åmotan - Grøvudalen landskapsvernområde, Sunndal og Oppdal kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


FOR-2002-05-03-430

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 3, vern av Åmotsdalen landskapsvernområde, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2002-05-03-429

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 2, vern av Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland