Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-11-28-1933

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Oppegård kommune, Akershus


2014

FOR-2014-04-29-586

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 4, Oppegård kommune, Akershus


2013

FOR-2013-11-18-1700

Forskrift om nedgravde oljetanker, Oppegård kommune, Akershus


2012

FOR-2012-06-20-659

Forskrift om åpningstider og skjenketider for serveringssteder, Oppegård kommune, Akershus


2011

FOR-2011-12-15-1544

Forskrift for husholdningsavfall, Oppegård kommune, Akershus


2008

FOR-2008-09-26-1068

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 13. Delingsdalen naturreservat, Oppegård kommune, Akershus


FOR-2008-06-27-696

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 30 - Svartskog landskapsvernområde, Oppegård kommune, Akershus


FOR-2008-05-28-1104

Forskrift om hundehold, Oppegård kommune, Akershus


FOR-2008-04-02-1642

Forskrift om adgang til å føre tilsyn med omsorgsboliger, boligkomplekser og mindre forsamlingslokaler, Enebakk, Oppegård og Ski kommuner, Akershus


2007

FOR-2007-02-14-280

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Oppegård kommune, Akershus


2005

FOR-2005-03-16-331

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Oppegård kommune, Akershus


2001

FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


2000

FOR-2000-06-19-610

Forskrift om politivedtekt, Oppegård kommune, Akershus


1998

FOR-1998-03-11-4914

Forskrift om tidspunkter for salg og utlevering av øl, Oppegård kommune, Akershus


1993

FOR-1993-04-02-268

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, S..


1984

FOR-1984-03-07-642 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Oppegård kommune, Akershus


1976

FOR-1976-08-06-5

Forskrift om herredsvåpen og flagg, Oppegård kommune, Akershus


1946

FOR-1946-10-11-2

Forskrift om grenseregulering, Aker og Oppegård kommuner Akershus


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-264 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Oppegård kommune