Lokale forskrifter 32 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-11-18-1426

Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-12-1622

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2014-10-29-1982

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-03-05-283

Forskrift om bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-08-15-881

Forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2012-04-25-436

Forskrift om skjenketider for alkoholholdig drikk, åpningstider for serveringssteder og salgstider av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-04-27-604

Forskrift om hundehold, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2011-04-06-381

Forskrift om fettholdig avløpsvann, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2011-02-09-217

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-12-16-1831

Forskrift om behandlingstid i saker som krever oppmålingsforretning, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-02-11-175

Vedtekter for barnehagene, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


FOR-2008-09-26-1059

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 4. Munklia naturreservat i Orkdal og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2008-05-28-1627

Forskrift om skjenketider for alkoholholdig drikk, åpningstider for serveringssteder og salgstider av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2008-05-05-429

Forskrift om godkjenning av Vormstad som typisk turiststed deler av året, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


2006

FOR-2006-08-29-1126

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


2004

FOR-2004-04-20-686

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


1998

FOR-1998-01-06-42

Forskrift om politivedtekt, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag


1996

FOR-1996-03-12-328

Forskrift mot brenning av halm og bråte, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag