Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-05-26-593

Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-06-13-554

Forskrift om minstearealer for felling av hjortevilt, Bjugn og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2012-03-01-213

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-06-19-1107

Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-05-19-736

Forskrift om unntak fra forbudet mot bruk av vannscooter og liknende, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


2009

FOR-2009-12-17-1914

Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for gebyr av denne tjenesten, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2009-12-17-1913

Forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall mv. og for gebyr av denne tjenesten, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


2004

FOR-2004-06-17-1156

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Ørland kommune, Sør-Trøndelag


1999

FOR-1999-01-15-45

Forskrift om politivedtekt, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


1988

FOR-1988-10-05-794

Forskrift om havnedistriktsgrenser i sjøen, Ørland kommune, Sør-Trøndelag (sjøkart nr. 43. Landkart NGO blad 1522 II, III og IV i hovedserie M 711)


1983

FOR-1983-12-23-2022

Forskrift om fredning for Kråkvågsvaet fuglefredningsområde, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1983-12-23-2021

Forskrift om fredning for Grandefjæra våtmarksreservat, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1983-12-23-2020

Forskrift om fredning for Hovsfjæra fuglefredningsområde, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1983-12-23-2019

Forskrift om fredning for Innstrandfjæra fuglefredningsområde, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


1975

FOR-1975-12-19-29

Forskrift om vern for Austråtlunden landskapsvernområde, Ørland kommune, Sør-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-439 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Ørland herred