Lokale forskrifter 20 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-27-838

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ørskog kommune, Møre og Romsdal


2012

FOR-2012-01-26-1127

Adresseføresegn for Ørskog kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-09-24-1605

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Ørskog kommune, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-10-17-1188

Forskrift om bandtvang for hund, Ørskog kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-826

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 6, freding av Sjøholt naturreservat, Ørskog kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


2000

FOR-2000-10-13-1039

Forskrift om freding av Amdam som naturreservat, Ørskog kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-12-17-1448

Forskrift om freding av Liafjellet som naturreservat, Ørskog og Skodje kommunar, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-12-17-1511

Forskrift om regulativ for byggesaksbehandling og kontroll, Ørskog kommune, Møre og Romsdal


1997

FOR-1997-04-02-296

Forskrift om politivedtekt, Ørskog kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1230

Forskrift om fredning av Måslia naturreservat, Ørskog og Vestnes kommunar, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-386

Forskrift om vern av Nysætervatnet naturreservat, Ørskog og Vestnes kommunar, Møre og Romsdal


1985

FOR-1985-08-09-1625

Forskrift om minsteareal for rådyrjakt, Ørskog kommune, Møre og Romsdal


1983

FOR-1983-11-04-1631

Godkjenning av våpen og flagg for Ørskog kommune, Møre og Romsdal


1976

FOR-1976-07-09-13

Forskrift om deling av Ørskog, Skodje og Stordal kommuner, Møre og Romsdal


1964

FOR-1964-11-09-2

Forskrift om kommunenavn, Ørskog kommune, Møre og Romsdal


FOR-1964-10-09-1

Forskrift om kommunenavn, Ørskog, Møre og Romsdal


1955

FOR-1955-08-26-3

Forskrift om grenseregulering, Ørskog og Sykkylven kommuner, Møre og Romsdal


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-440 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Ørskog kommune