Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-06-20-826

Forskrift for handsaming mv. av avfall og slamtøming, Ørsta og Volda kommunar, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-04-14-423

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-06-22-1083

Forskrift om standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-06-19-1579

Forskrift for vass- og avlaupsgebyr, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-07-04-907

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer mv. av organisk opphav på eng, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


FOR-2006-04-26-441

Forskrift om godkjenning av Sæbø og Urke i Hjørundfjorden som typiske turiststader, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-851

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 31, freding av Skorgeura naturreservat, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-825

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 5, freding av Kvamsetelva naturreservat, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-824

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 4, freding av Gjevenesstranda naturreservat, Ørsta og Sykkylven kommunar, Møre og Romsdal


2000

FOR-2000-10-13-1042

Forskrift om freding av Raudøya som naturreservat, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


FOR-2000-10-13-1041

Forskrift om vern av Raudøya som landskapsvernområde med plantelivsfreding, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


FOR-2000-10-13-1040

Forskrift om freding av Barlindneset som naturreservat, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


1998

FOR-1998-12-01-1187

Forskrift om politivedtekt, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


1997

FOR-1997-04-14-659

Forskrift om regulativ (gebyr) for handsaming av private regulerings- bebyggelsesplanar, reguleringsendringar og dispensasjonar, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1231

Forskrift om fredning av Åmsmyra naturreservat, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


1984

FOR-1984-02-08-457 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Ørsta kommune, Møre og Romsdal


1980

FOR-1980-01-25-8

Forskrift om utvidelse av grensene for utbyggingsområdet etter distriktsskatteloven, Haram, Volda, Ørsta og Stranda kommuner, Møre og Romsdal


1963

FOR-1963-03-15-5

Forskrift om sammenslåing av Ørsta, Vartdal og Hjørundfjord kommuner, Møre og Romsdal


1962

FOR-1962-11-09-3

Forskrift om samanslåing av Ørsta, Vartdal og Hjørundfjord kommunar, Møre og Romsdal