Lokale forskrifter 26 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-09-27-1126

Forskrift om godkjenning av Os som typisk turiststed, Os kommune, Hedmark


2015

FOR-2015-09-17-1926

Forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Os kommune, Hedmark fylke


2014

FOR-2014-04-24-1256

Forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr, Os kommune, Hedmark


2013

FOR-2013-06-27-839

Forskrift om godkjenning av Os kommune som typisk turiststed ukene 25–32, Os kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-12-03-1134

Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark


FOR-2012-05-24-657

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark


2010

FOR-2010-02-25-1932

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Os kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-08-18-1025

Forskrift om godkjenning av Tufsingdalen som typisk turiststed, Os kommune, Hedmark


FOR-2006-06-29-1481

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Engerdal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Holtålen kommuner, Hedmark og Sør-Trøndelag


2005

FOR-2005-09-02-976

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 5, Kvernlia naturreservat, Os kommune, Hedmark


2001

FOR-2001-12-21-1566

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 3, vern av Vangrøftdalen - Kjurrudalen landskapsvernområde, Os kommune, Hedmark


FOR-2001-12-21-1564

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 1, vern av Forollhogna nasjonalpark, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark


FOR-2001-12-07-1441

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 15, fredning av Storfloen naturreservat, Os kommune, Hedmark


FOR-2001-12-07-1440

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 14, fredning av Storflotjønna naturreservat, Os kommune, Hedmark


FOR-2001-11-30-1363

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark


1999

FOR-1999-06-15-618

Forskrift om politivedtekt, Os kommune, Hedmark


1993

FOR-1993-07-09-649

Godkjenning av våpen og flagg, Os kommune, Hedmark


1989

FOR-1989-12-22-1381

Forskrift om fredning for Bjøreggene naturreservat, Os og Tolga kommuner, Hedmark


FOR-1989-12-22-1379

Forskrift om fredning for Tufsingdalseskeren naturreservat, Os kommune, Hedmark