Lokale forskrifter 28 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-06-20-935

Forskrift om kriterium for langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester, Os kommune, Hordaland


FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2015

FOR-2015-03-03-248

Forskrift om kommunal vegnorm, Os kommune, Hordaland


2013

FOR-2013-12-18-1749

Forskrift om handtering av avfall frå hushald, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommunar, Hordaland


2012

FOR-2012-05-08-776

Forskrift om jakt på hjort, Os kommune, Hordaland


2010

FOR-2010-12-07-1549

Forskriftom gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Os kommune, Hordaland


FOR-2010-12-07-1548

Forskriftom fristar i saker som krev oppmålingsforretning, Os kommune, Hordaland


FOR-2010-07-14-1123

Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommu..


2009

FOR-2009-12-15-1862

Forskrift om bandtvang for hund, Os kommune, Hordaland


FOR-2009-02-11-1124

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Fusa, Os og Samnanger kommuner, Hordaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2000

FOR-2000-10-13-1031

Forskrift om freding av Klyvelia som naturreservat, Os kommune, Hordaland


1998

FOR-1998-03-27-349

Forskrift om politivedtekt, Os kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-01-31-49

Havnedistriktsgrenser i sjøen, interkommunalt havnedistrikt for Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland. (Sjøkart nr. 19, 21, 22, 23, 24..


1987

FOR-1987-04-03-276

Forskrift om vern for Raudholmane naturreservat, Os kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-275

Forskrift om vern for Sandholmane naturreservat, Os kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-274

Forskrift om vern for Perholmen naturreservat, Os kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-273

Forskrift om vern for Kubbholmen naturreservat, Os kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-272

Forskrift om vern for Vågsholmen, Gulaskjer, Brattholmen og Grasholmen naturreservat, Os kommune, Hordaland