Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-11-25-1372

Forskrift om vern av Seterelva naturreservat, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-09-15-1083

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2016-03-16-491

Forskrift om lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag


2014

FOR-2014-12-12-1660

Forskrift om vern av Elgsjøen naturreservat, Osen og Roan kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-2014-12-12-1620

Forskrift om vern av Urddalen naturreservat, Osen kommune, Sør-Trøndelag


2010

FOR-2010-12-15-1802

Forskrift om gebyr for arbeider etter matrikkelloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-12-15-1801

Forskrift om gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-12-15-1800

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2010-05-26-1100

Forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om skilting, Osen kommune, Sør-Trøndelag


2007

FOR-2007-11-16-1338

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Osen kommune, Sør-Trøndelag


2005

FOR-2005-09-09-1035

Forskrift om Verneplan for sjøfugl, Sør-Trøndelag, vedlegg 7, fredning av Svesøya naturreservat, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2005-09-09-1034

Forskrift om Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag, vedlegg 6, fredning av Buholman naturreservat, Osen kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-960

Forskrift om fredning av Skjellådalen naturreservat, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


1987

FOR-1987-11-30-907

Forskrift om politivedtekt, Osen kommune, Sør-Trøndelag


FOR-1987-03-27-217

Godkjenning av våpen og flagg, Osen kommune, Sør-Trøndelag


1983

FOR-1983-04-22-876

Forskrift om utslipp av husdyr på beite (handyrloven), Osen kommune, Sør-Trøndelag


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-268 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Osen kommune