Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2013

FOR-2013-12-18-1749

Forskrift om handtering av avfall frå hushald, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommunar, Hordaland


FOR-2013-10-02-1191

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Osterøy kommune, Hordaland


2009

FOR-2009-05-27-1081

Forskrift om minsteareal for hjort, Osterøy kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2006

FOR-2006-04-26-1736

Forskrift om spreiingstidspunkt for husdyrgjødsel, Osterøy kommune, Hordaland


2004

FOR-2004-12-01-1633

Forskrift om felles retningsliner for praktisering av § 3 - § 8 i forskrift til § 5 i plan- og bygningslova (ny kartforskrift) i region Nordhordland og Gulen, Austrheim, Gulen, Lindås, Meland, Modalen..


1998

FOR-1998-12-04-1188

Forskrift om freding av Havrå som kulturmiljø, Osterøy kommune, Hordaland


1997

FOR-1997-01-31-64

Forskrift om politivedtekt, Osterøy kommune, Hordaland


1993

FOR-1993-10-05-984

Forskrift om jaktreglar for sameige gnr. 68 - Havre, Osterøy kommune, Hordaland


1985

FOR-1985-12-13-2323

Godkjenning av våpen og flagg, Osterøy kommune, Hordaland


1984

FOR-1984-08-03-1499

Forskrift om unntak frå forbodet mot å sleppa verar på sambeite, Osterøy kommune, Hordaland


FOR-1984-03-26-849 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Osterøy kommune, Hordaland


1983

FOR-1983-05-27-1040

Forskrift om freding for Herlandsnesjane naturreservat, Osterøy kommune, Hordaland


1963

FOR-1963-08-09-7

Forskrift om kommunenavn, Radøy, Osterøy, Lindås og Arna kommuner, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-269 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Osterøy kommune