Lokale forskrifter 29 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2014

FOR-2014-12-12-1666

Forskrift om vern av Kile naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland


FOR-2014-12-12-1643

Forskrift om vern av Svartdalstjerna naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland


FOR-2014-12-12-1642

Forskrift om vern av Falken naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland


FOR-2014-02-13-183

Forskrift om nedgravde oljetanker, Østre Toten kommune, Oppland


2013

FOR-2013-01-25-103

Forskrift om vern av Fjæluelva naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland


FOR-2013-01-25-102

Forskrift om vern av Torsæterkampen naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland


2012

FOR-2012-06-20-830

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., Østre Toten kommune, Oppland


2010

FOR-2010-03-05-342

Forskrift om vern av Totenåsen naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland


FOR-2010-03-05-340

Forskrift om vern av Sulustaddalen naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland


FOR-2010-02-25-373

Forskrift for oppmålingsarbeider i vinterhalvåret, Østre Toten kommune, Oppland


2009

FOR-2009-09-03-1160

Forskrift om tilkobling til Lena fjernvarmeanlegg, Østre Toten kommune, Oppland


FOR-2009-02-19-1923

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Østre Toten kommune, Oppland


2008

FOR-2008-12-19-1451

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 6. Fjellsjøkampen naturreservat, Hurdal og Østre Toten kommuner, Akershus og Oppland


2006

FOR-2006-11-16-1669

Forskrift om hundehold, Østre Toten kommune, Oppland


FOR-2006-02-09-279

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Østre Toten kommune, Oppland


2002

FOR-2002-06-27-1135

Forskrift om motorferdsel på Hersjøen (innsjønr. 252/vassdragsnr. 002 DACIB), Østre Toten kommune, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


2000

FOR-2000-11-30-4971

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Østre Toten kommune, Oppland


1997

FOR-1997-10-09-4964

Forskrift om innsamling av forbruksavfall, Østre Toten kommune, Oppland