Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2012

FOR-2012-04-13-319

Forskrift om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


2011

FOR-2011-12-19-1510

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-16-1292

Forskrift om vern av Bangsjøan naturreservat, Overhalla, Snåsa, Grong og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-16-1291

Forskrift om vern av Finntjønnin naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-16-1290

Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen naturreservat, Overhalla og Namsos kommuner, Nord-Trøndelag


FOR-2011-12-16-1289

Forskrift om vern av Klårtjønnhaugen naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2011-04-28-444

Forskrift om minsteareal for hjort, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


2010

FOR-2010-03-05-327

Forskrift om vern av Jamtheimen naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


2001

FOR-2001-08-31-962

Forskrift om fredning av Langdalen naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2001-08-31-961

Forskrift om fredning av Flenga naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


1999

FOR-1999-05-31-820

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


1998

FOR-1998-09-21-966

Forskrift til serveringsloven, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1998-05-04-426

Forskrift om politivedtekt, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


1995

FOR-1995-12-21-1184

Forskrift om bruk av motorfartøyer på elvestrekninger, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1995-01-17-63

Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


1993

FOR-1993-05-07-411

Forskrift om vern av Harestranda naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


FOR-1993-05-07-410

Forskrift om vern av Storskogan naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


1989

FOR-1989-06-02-448

Godkjenning av våpen og flagg, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag


1988

FOR-1988-08-26-684

Forskrift om fredning av Reinbjørmyra naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag