Lokale forskrifter 37 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-07-07-919

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, ..


FOR-2016-06-08-646

Forskrift om loddtrekningskretser for meddommere ved Kongsberg og Eiker tingrett, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommuner, Buskerud


2015

FOR-2015-12-11-1521

Forskrift om vern av Fosseteråsen naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud


2014

FOR-2014-09-24-1289

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Øvre Eiker kommune, Buskerud


2010

FOR-2010-12-15-1867

Forskrift og gebyrregulativ for gravearbeid i kommunale gater, veier og plasser, Øvre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2010-05-10-673

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og bever, Øvre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2010-04-14-1856

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Øvre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2010-04-14-1855

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Øvre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2010-04-14-1854

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Øvre Eiker kommune, Buskerud


2009

FOR-2009-12-16-1877

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Øvre Eiker kommune,Buskerud


FOR-2009-12-16-1618

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Øvre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2009-12-16-1884

Forskrift om adresser og skilting, Øvre Eiker kommune, Buskerud


2007

FOR-2007-10-26-1191

Forskrift om endret jakttid for elg og hjort fra 1. november 2007 til og med 31. mars 2012 i deler av Kongsberg og Øvre Eiker kommuner, Buskerud


FOR-2007-03-14-315

Forskrift til lov om hundehold, Øvre Eiker kommune, Buskerud


2006

FOR-2006-10-18-1179

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Øvre Eiker kommune, Buskerud


2003

FOR-2003-10-10-1233

Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner, Buskerud


FOR-2003-04-02-469

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Øvre Eiker kommune, Buskerud


2001

FOR-2001-07-06-788

Forskrift om fredning av telthus på Lerbergmoen gnr. 103 bnr. 203, Øvre Eiker kommune, Buskerud


1998

FOR-1998-10-20-974

Forskrift om politivedtekt, Øvre Eiker kommune, Buskerud