Lokale forskrifter 21 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2014

FOR-2014-06-26-1936

Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland


2013

FOR-2013-12-13-1459

Forskrift om vern av Nordre Brynsåa naturreservat, Øyer kommune, Oppland


2010

FOR-2010-06-21-923

Forskrift om politivedtekt, Øyer kommune, Oppland


FOR-2010-02-25-372

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Øyer kommune, Oppland


2008

FOR-2008-10-30-1179

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Øyer kommune, Oppland


FOR-2008-06-19-658

Forskrift om godkjenning av Øyer sentrum/Hafjell i Øyer kommune som typisk turiststed, Øyer kommune, Oppland


2007

FOR-2007-12-21-1638

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 9. Slåseterlia naturreservat, Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland


FOR-2007-12-21-1637

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 8. Gardfesthaugen-Gravåsen naturreservat, Øyer kommune, Oppland


FOR-2007-10-10-1132

Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Øyer kommune, Oppland


FOR-2007-06-21-764

Forskrift om hundehold, Øyer kommune, Oppland


2002

FOR-2002-11-22-1749

Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland


2001

FOR-2001-05-29-605

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og ..


1998

FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


1993

FOR-1993-07-09-668

Forskrift om fredning av Bårdsengbekken naturreservat, Øyer og Gausdal kommuner, Oppland


FOR-1993-07-09-667

Forskrift om fredning av Rolla naturreservat, Øyer og Ringebu kommuner, Oppland


1991

FOR-1991-11-28-772

Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer kommune, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-838

Forskrift om fredning av Helgetjønn fuglefredningsområde, Øyer kommune, Oppland


FOR-1990-10-12-837

Forskrift om fredning av Trettenstryka fuglefredningsområde, Øyer kommune, Oppland


1983

FOR-1983-04-29-937

Godkjenning av våpen og flagg, Øyer kommune, Oppland