Lokale forskrifter 16 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2013

FOR-2013-01-03-2

Forskrift om politivedtekt, Øygarden kommune, Hordaland


2009

FOR-2009-06-25-1051

Forskrift om forvaltning av hjort, fastsetting av minsteareal, Øygarden kommune, Hordaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


1995

FOR-1995-12-15-1052

Forskrift om fredning av Tjeldstø naturreservat, Øygarden kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-01-31-49

Havnedistriktsgrenser i sjøen, interkommunalt havnedistrikt for Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland. (Sjøkart nr. 19, 21, 22, 23, 24..


1988

FOR-1988-12-13-1103

Forskrift om konsesjonsvilkår for visning og omsetning av film og videogram, Øygarden kommune, Hordaland


1987

FOR-1987-04-03-293

Forskrift om vern for Bleikenøvlingen og Høgskjeret naturreservat, Øygarden kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-292

Forskrift om vern for Greipingen naturreservat, Øygarden kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-291

Forskrift om vern for Ullebroten naturreservat, Øygarden kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-290

Forskrift om vern for Teistholmen naturreservat, Øygarden kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-289

Forskrift om vern for Kortknappskjer og Horsøy naturreservat, Øygarden kommune, Hordaland


1963

FOR-1963-10-04-14

Forskrift om kommunenavn, Øygarden kommune, Hordaland


1950

FOR-1950-10-28-3022

Forskrift om at fartøyer skal gå med innskrenket fart i Ulvsundet i Herdla, Øygarden kommune, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-446 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Øygarden kommune