Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2012

FOR-2012-07-03-673

Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7, Øystre Slidre kommune, Oppland


2011

FOR-2011-06-06-575

Forskrift om unntak frå lov om avgrensing i retten til å sleppe hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, Nord-Fron, Øystre Slidre og Vågå kommuner, Oppland


FOR-2011-03-11-281

Forskrift om vern av Kjølaåne naturreservat, Øystre Slidre kommune, Oppland


FOR-2011-03-11-277

Forskrift om vern av Haldorbu landskapsvernområde, Øystre Slidre kommune, Oppland


FOR-2011-03-11-276

Forskrift om vern av Langsua nasjonalpark, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland


2009

FOR-2009-12-17-1837

Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning, Øystre Slidre kommune, Oppland


FOR-2009-10-22-1847

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Øystre Slidre kommune, Oppland


FOR-2009-10-08-1269

Forskrift om opningstid for serveringsstader, Øystre Slidre kommune, Oppland


2008

FOR-2008-03-27-593

Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Oppland


2007

FOR-2007-06-21-920

Forskrift om hundehald, Øystre Slidre kommune, Oppland


FOR-2007-04-26-489

Forskrift om tilgjenge til jakt etter elg, hjort og rådyr, Øystre Slidre kommune, Oppland


2002

FOR-2002-10-24-1880

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Øystre Slidre kommune, Oppland


1999

FOR-1999-06-30-842

Forskrift om Beitostølen/Beito som typisk turiststad, Øystre Slidre kommune, Oppland


1996

FOR-1996-12-12-1403

Forskrift om politivedtekt, Øystre Slidre kommune, Oppland


1990

FOR-1990-10-12-850

Forskrift om freding av Sanddalstjedn naturreservat, Øystre Slidre kommune, Oppland


1989

FOR-1989-01-20-32

Godkjenning av våpen og flagg, Øystre Slidre kommune, Oppland


1984

FOR-1984-06-18-1339 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Øystre Slidre kommune, Oppland


1958

FOR-1958-06-13-1

Forskrift om grenseregulering, Øystre Slidre og Nord-Fron kommuner, Oppland


1957

FOR-1957-03-09-1

Forskrift om unntagelse av beiteforbud for geit i barskog, Beito krets over 800 m.o.h, Øystre Slidre kommune, Oppland