Lokale forskrifter 27 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2015

FOR-2015-11-19-1427

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Porsanger kommune, Finnmark


2014

FOR-2014-12-15-1693

Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark


2013

FOR-2013-09-26-1190

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Porsanger kommune, Finnmark


2008

FOR-2008-06-26-756

Forskrift om bruk av og orden i havner, Nordkapp og Porsanger kommuner, Finnmark


FOR-2008-03-17-295

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark


2007

FOR-2007-06-29-798

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 11. Fredning av Bihkkačohkka naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-2007-06-29-797

Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 10. Fredning av Børselvdalen naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark


2006

FOR-2006-12-20-1658

Forskrift om landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-2006-08-16-987

Forskrift om politivedtekt, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-2006-05-11-559

Forskrift om hundehold, Porsanger kommune, Finnmark


2002

FOR-2002-12-20-1772

Forskrift om verneplan for Stabbursdalen, vedlegg 2, vern av Stabbursdalen landskapsvernområde med plantelivsfredning/Rávttošvuomi suodjemeahcci ja beahcevuovddi ráfáidahttin, Porsanger kommune, Finnm..


FOR-2002-12-20-1771

Forskrift om verneplan for Stabbursdalen vedlegg 1, vern av Stabbursdalen nasjonalpark/Rávttošvuomi Álbmotmeahcci, Porsanger og Kvalsund kommuner, Finnmark


2001

FOR-2001-04-05-397

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Vadsø, Kautokeino, Kvalsund, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Tana, Nesseby, Sør-Varanger og Berlevåg kommuner, Finnmark


2000

FOR-2000-12-21-1503

Forskrift om fredning av Skoganvarre naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark fylke


1999

FOR-1999-12-13-1549

Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-1999-09-07-1033

Forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde, Porsanger kommune, Finnmark


1991

FOR-1991-12-20-932

Forskrift om vern av Vækker/Väkkärä naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark


FOR-1991-12-20-931

Forskrift om vern av Børselvosen naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark


1989

FOR-1989-07-14-634

Kommunegrensen Nordkapp - Porsanger, Finnmark


1983

FOR-1983-12-16-2012

Forskrift om fredning for Stabbursnes naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark