Lokale forskrifter 43 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-02-1873

Forskrift om anløpsavgift Grenland Havn 2017, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark


FOR-2016-10-06-1685

Forskrift om renovasjon, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2016-04-05-340

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Porsgrunn kommune, Telemark


2015

FOR-2015-12-18-1796

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark


FOR-2015-05-07-512

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Porsgrunn kommune, Telemark


2014

FOR-2014-12-12-1655

Forskrift om vern av Søndre Versvik naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2014-06-17-1961

Planbestemmelser og retningslinjer for handel og tjenesteyting, Skien, Porsgrunn Bamble og Siljan kommuner, Telemark


2013

FOR-2013-10-31-1299

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Porsgrunn kommune, Telemark


2009

FOR-2009-06-19-712

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 4. Fredning av Eggholmane fuglefredningsområde, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2009-06-19-711

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 3. Vern av Kisteholmen biotopvernområde, Porsgrunn kommune, Telemark


2007

FOR-2007-06-21-1499

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2007-02-23-214

Forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i Dammane landskapsvernområde, Porsgrunn kommune, Telemark


2006

FOR-2006-06-30-801

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 8, fredning av Blekebakken naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-800

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 7, fredning av Risøya plantefredningsområde, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-799

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 6, fredning av Ørstvethalvøya plante- og dyrefredningsområde, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-798

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 5, fredning av Hellås naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-797

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 4, fredning av Stranda naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-796

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 3, fredning av Kjørholt dyrefredningsområde, Porsgrunn kommune, Telemark


FOR-2006-06-30-795

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark, vedlegg 2, fredning av Tangendammen dyrefredningsområde, Porsgrunn kommune, Telemark