Lokale forskrifter 23 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2014

FOR-2014-06-19-907

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall, Råde kommune, Østfold


FOR-2014-02-27-282

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Råde kommune, Østfold


FOR-2014-02-27-236

Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Råde kommune, Østfold


FOR-2014-02-14-155

Forskrift om vern av Sandå og Henestangen naturreservat, Våler og Råde kommuner, Østfold


FOR-2014-02-14-153

Forskrift om vern av Jerndalsfjellet naturreservat, Råde kommune, Østfold


2010

FOR-2010-04-16-559

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Kurefjorden naturreservat, Råde og Rygge kommuner, Østfold


FOR-2010-04-16-558

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Tasken naturreservat, Råde kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-557

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Verkenslund biotopvernområde, Råde kommune, Østfold


FOR-2010-04-16-556

Forskrift om verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold - Kråkstadfjorden naturreservat, Råde kommune, Østfold


FOR-2010-02-18-211

Forskrift om at fristen til å gjennomføre og matrikkelføre en eiendom ikke løper i perioden 15. november til 1. april, Råde kommune, Østfold


2009

FOR-2009-06-19-795

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 87. Fredning av Vesle Sletter naturreservat, Råde kommune, Østfold


FOR-2009-06-19-794

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl. Vedlegg 86. Fredning av Søndre Sletter naturreservat, Råde kommune, Østfold


2008

FOR-2008-11-13-1640

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Råde kommune, Østfold


FOR-2008-11-13-1639

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Råde kommune, Østfold


1999

FOR-1999-02-25-126

Forskrift om politivedtekt, Råde kommune, Østfold


1998

FOR-1998-10-05-1004

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner, Østfold


FOR-1998-03-19-347

Forskrift om tidsbegrensning for salg av øl, Råde kommune, Østfold


1997

FOR-1997-08-22-976

Forskrift om vern av Eldøya-Sletter landskapsvernområde med plantelivsfredning, Råde og Rygge kommuner, Østfold


FOR-1997-05-15-1031

Forskrift om ferdselsreglement for Vansjø, Hobølelva og Mosseelva, Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner, Østfold