Lokale forskrifter 17 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-160

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Vest politidistrikt, Hordaland og Sogn og Fjordane


2016

FOR-2016-09-21-1108

Forskrift om sal, skjenking og opningstider for alkoholhaldig drikke, Radøy kommune, Hordaland


FOR-2016-01-26-61

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland


2013

FOR-2013-08-27-1031

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Radøy kommune, Sjøkart nr. 23, Hordaland


2011

FOR-2011-11-03-1077

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommunar, Hordaland og Sogn og Fjordane


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2004

FOR-2004-12-01-1633

Forskrift om felles retningsliner for praktisering av § 3 - § 8 i forskrift til § 5 i plan- og bygningslova (ny kartforskrift) i region Nordhordland og Gulen, Austrheim, Gulen, Lindås, Meland, Modalen..


2002

FOR-2002-02-07-143

Forskrift om politivedtekt, Radøy kommune, Hordaland


2001

FOR-2001-06-13-648

Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Granvin, Samnanger, Sund, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordal..


2000

FOR-2000-10-05-1706

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund kommuner, Hordaland og Sogn og Fjordane


1991

FOR-1991-06-14-415

Godkjenning av våpen og flagg, Radøy kommune, Hordaland


1990

FOR-1990-01-31-49

Havnedistriktsgrenser i sjøen, interkommunalt havnedistrikt for Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner, Hordaland. (Sjøkart nr. 19, 21, 22, 23, 24..


1987

FOR-1987-04-03-296

Forskrift om vern for Loddå naturreservat, Radøy kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-295

Forskrift om vern for Synnøy naturreservat, Radøy kommune, Hordaland


FOR-1987-04-03-294

Forskrift om vern for Sandholmane, Øysteinen og Hesjetå naturreservat, Radøy kommune, Hordaland


1963

FOR-1963-08-09-7

Forskrift om kommunenavn, Radøy, Osterøy, Lindås og Arna kommuner, Hordaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-273 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Radøy kommune