Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-02-15-197

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rælingen kommune, Akershus


FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2015

FOR-2015-06-17-1180

Forskrift om gebyr for behandling av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Rælingen kommune, Akershus


FOR-2015-05-18-515

Forskrift om politivedtekt, Rælingen kommune, Akershus


2012

FOR-2012-06-20-1454

Forskrift om nedgravde oljetanker, Rælingen kommune, Akershus


2006

FOR-2006-09-20-1133

Forskrift om tilsyn i byggverk, områder, virksomheter m.m. i Rælingen kommune, Akershus


FOR-2006-09-20-1132

Forskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Rælingen kommune, Akershus


FOR-2006-01-25-111

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Rælingen kommune, Akershus


2002

FOR-2002-12-13-1546

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 34, fredning av Østmarka naturreservat, Rælingen, Lørenskog og Enebakk kommuner, Akershus


FOR-2002-11-13-4876

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rælingen kommune, Akershus


2001

FOR-2001-12-07-1425

Forskrift om verneplan for Oslomarka del I, vedlegg 3, fredning av Ramstadslottet naturreservat, Rælingen og Lørenskog kommuner, Akershus


FOR-2001-05-15-532

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nes, Eidsvoll og Oslo kommuner, Oslo og Akershus


1998

FOR-1998-09-30-1501

Forskrift om salgs- og utleveringstiden for øl, Rælingen kommune, Akershus


1993

FOR-1993-04-02-268

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, S..


1992

FOR-1992-10-02-745

Forskrift om vern av Sørumsneset naturreservat, Skedsmo, Fet og Rælingen kommuner, Akershus


1989

FOR-1989-06-23-591

Regulering av kommunegrensen mellom Lørenskog og Rælingen kommuner, Akershus


1984

FOR-1984-04-13-955

Vedtak om en mindre grenseregulering, Lørenskog og Rælingen kommuner, Akershus


FOR-1984-04-04-863 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Rælingen kommune, Akershus


1981

FOR-1981-04-30-3737

Godkjenning av våpen og flagg, Rælingen kommune, Akershus


1975

FOR-1975-12-05-11

Forskrift om fredning av Nordre Øyeren naturreservat, Enebakk, Fet og Rælingen kommuner, Akershus