Lokale forskrifter 24 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-158

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Øst politidistrikt, Akershus og Østfold


2016

FOR-2016-06-10-634

Forskrift om vern av Brattåsen naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold


2014

FOR-2014-12-11-1959

Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Rakkestad kommune, Østfold


FOR-2014-02-14-150

Forskrift om vern av Askevann naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold


2013

FOR-2013-12-13-1458

Forskrift om vern av Fjella naturreservat, Marker og Rakkestad kommuner, Østfold


2012

FOR-2012-03-22-352

Forskrift om gebyrregulativ for teknikk, miljø og landbruk (tml), Rakkestad kommune, Østfold


2010

FOR-2010-12-16-1868

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rakkestad kommune, Østfold


2009

FOR-2009-11-05-1396

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Rakkestad kommune, Østfold


2006

FOR-2006-02-16-575

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rakkestad kommune, Østfold


2005

FOR-2005-09-29-1334

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Rakkestad kommune, Østfold


FOR-2005-09-29-1333

Forskrift for innsamling av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold


2003

FOR-2003-05-15-609

Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Rakkestad kommune, Østfold


2002

FOR-2002-12-13-1554

Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 42, fredning av Hiesten naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold


1998

FOR-1998-12-18-1280

Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnarda..


FOR-1998-05-04-427

Forskrift om politivedtekt, Rakkestad kommune, Østfold


FOR-1998-01-29-135

Forskrift om salgstid og skjenketid for alkoholholdig drikk, Rakkestad kommune, Østfold


FOR-1998-01-29-134

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Rakkestad kommune, Østfold


1984

FOR-1984-03-30-856 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Rakkestad kommune, Østfold


FOR-1984-01-10-32

Forskrift om endring i forskrift om lukningstider for serveringssteder, Rakkestad kommune, Østfold


1978

FOR-1978-12-22-11

Forskrift om vern av Bøensmosen og Berbymosen naturreservat i Rakkestad kommune, Østfold