Lokale forskrifter 41 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-161

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Nordland politidistrikt, Nordland


2016

FOR-2016-12-12-1522

Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn, Rana kommune, Nordland


2015

FOR-2015-03-04-196

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland


FOR-2015-02-10-147

Forskrift om tildeling av kommunale boliger, Rana kommune, Nordland


2014

FOR-2014-06-16-822

Forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, Nordland


FOR-2014-02-14-143

Forskrift om vern av Løftlia naturreservat, Rana kommune, Nordland


2011

FOR-2011-02-25-236

Forskrift om fredning av Virvassdalen naturreservat, Rana kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-227

Forskrift om fredning av Langtjørnlia naturreservat, Rana kommune, Nordland


FOR-2011-02-25-226

Forskrift om fredning av Henrikstjønna naturreservat, Rana kommune, Nordland


2010

FOR-2010-02-22-271

Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøskuter) på Storforshei, Rana kommune, Nordland


FOR-2010-02-02-122

Forskrift om utsettelse av gjennomføringsfrist for matrikkelforretninger, Rana kommune, Nordland


2006

FOR-2006-11-06-1273

Forskrift om piggtrådforbud, Rana kommune, Nordland


FOR-2006-10-03-1177

Forskrift for spredning av husdyrgjødsel på eng, Rana kommune, Nordland


FOR-2006-02-27-1215

Forskrift om hundehold, Rana kommune, Nordland


2004

FOR-2004-10-04-1319

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rana kommune, Nordland


2003

FOR-2003-05-27-1931

Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Rana kommune, Nordland


2001

FOR-2001-08-31-950

Forskrift om fredning av Lian naturreservat, Rana kommune, Nordland


2000

FOR-2000-12-21-1523

Forskrift om fredning av Engasjyen naturreservat, Rana kommune, Nordland


FOR-2000-12-15-1476

Forskrift om fredning av Hammarnesflåget naturreservat, Rana kommune, Nordland


1999

FOR-1999-01-08-42

Forskrift om forlenget frist for avvikling av tonnasjeavgift, Narvik, Rana, Odda og Sauda kommuner, Nordland, Hordaland og Rogaland