Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-05-19-1179

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland


2015

FOR-2015-12-17-1657

Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2015-12-15-1924

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland


2014

FOR-2014-09-11-1180

Forskrift om tømming av slamavskillere, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2014-09-11-1179

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2014-04-11-506

Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, Randaberg kommune, Rogaland


2009

FOR-2009-12-17-1787

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Gjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland


2008

FOR-2008-02-19-179

Forskrift om politivedtekt, Randaberg kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2005

FOR-2005-09-22-1206

Renovasjonsforskrift, Randaberg kommune, Rogaland


2003

FOR-2003-12-12-1675

Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde med biotopfredingar og naturminne i Randaberg, Sola, Klepp og Hå kommunar, Rogaland


2000

FOR-2000-06-15-1009

Forskrift for innsamling av risikoavfall, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2000-06-15-1008

Forskrift for innsamling av matavfall, Randaberg kommune, Rogaland


1997

FOR-1997-02-13-175

Forskrift om gjerder, Randaberg kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-840

Forskrift om fredning for Grøningane naturreservat, Randaberg kommune, Rogaland


1981

FOR-1981-06-28-3734

Godkjenning av våpen og flagg, Randaberg kommune, Rogaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-277 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Randaberg kommune