Lokale forskrifter 35 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2016

FOR-2016-12-15-1940

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Rauma kommune, Møre og Romsdal


FOR-2016-03-08-247

Forskrift for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Rauma kommune, Møre og Romsdal


2014

FOR-2014-06-04-755

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Rauma kommune, Møre og Romsdal


2013

FOR-2013-08-21-1793

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rauma kommune, Møre og Romsdal


FOR-2013-03-19-306

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner, Møre og Romsdal og Oppland


2012

FOR-2012-03-21-255

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Molde og Romsdal Havn IKS, Møre og Romsdal


FOR-2012-02-28-201

Forskrift for husholdningsavfall, Rauma kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-12-09-1448

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal


FOR-2011-05-03-474

Forskrift om godkjenning av Åndalsnes som typisk turiststad, Rauma kommune, Møre og Romsdal


2009

FOR-2009-06-24-1108

Forskrift om bandtvang for hund og hundehald etter hundeloven, Rauma kommune, Møre og Romsdal


FOR-2009-06-15-1107

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Rauma kommune, Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-11-24-1305

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 4. Vern av Trollstigen landskapsvernområde, Rauma og Norddal kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2006-11-24-1303

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 2. Vern av Romsdalen landskapsvernområde, Norddal og Rauma kommunar, Møre og Romsdal


FOR-2006-11-24-1302

Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 1. Vern av Reinheimen nasjonalpark, Rauma, Norddal, Vågå, Lom, Skjåk og Lesja kommunar, Møre og Romsdal og Oppland


2003

FOR-2003-06-27-836

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 16, freding av Unjemslia naturreservat, Rauma kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-835

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 15, freding av Mjølvabotnen naturreservat, Rauma kommune, Møre og Romsdal


FOR-2003-06-27-834

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 14, freding av Slettsvaet naturreservat, Rauma kommune, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-11-08-1241

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 11, freding av Hensøran naturreservat, Rauma kommune, Møre og Romsdal


FOR-2002-11-08-1240

Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 10, freding av Vågstranda plantefredingsområde, Rauma kommune, Møre og Romsdal