Lokale forskrifter 14 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-154

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst politidistrikt, Buskerud, Telemark og Vestfold


2016

FOR-2016-12-15-1896

Forskrift om gebyrregulativ for byggesak, delingssaker, regulering, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn, konsesjonssaker, delingssaker etter jordlova, fellingsavgift for vilt og be..


2015

FOR-2015-12-11-1524

Forskrift om vern av Ryggsåsen naturreservat, Re og Holmestrand kommuner, Vestfold


2013

FOR-2013-10-29-1775

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Re kommune, Vestfold


FOR-2013-03-15-305

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold


2010

FOR-2010-12-14-1680

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Re kommune, Vestfold


2006

FOR-2006-06-30-823

Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Vestfold, vedlegg 4, vern av Mulåsen naturreservat, Re kommune, Vestfold


FOR-2006-06-01-1000

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Re kommune, Vestfold


2002

FOR-2002-10-03-1108

Forskrift om politivedtekt, Re kommune, Vestfold


2001

FOR-2001-12-07-1442

Endring av navn på Våle og Ramnes lensmannsdistrikt, Våle og Ramnes kommuner, Vestfold


2000

FOR-2000-04-28-411

Sammenslåing av kommuner, Ramnes og Våle kommuner, Vestfold


1997

FOR-1997-01-23-279

Forskrift om atferdsregler for friluftsområdet Garnbakken, Våle kommune, Vestfold


1988

FOR-1988-01-15-27

Forskrift om fredning for Langøya naturreservat, Re kommune, Vestfold


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-6 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Re kommune, Vestfold