Lokale forskrifter 39 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-04-20-489

Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


2016

FOR-2016-03-31-1409

Forskrift om snøscooterløype, Rendalen kommune, Hedmark


2015

FOR-2015-12-11-1505

Forskrift om vern av Misterlia naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark


2014

FOR-2014-12-12-1628

Forskrift om vern av Tegningdalen naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2014-09-11-1967

Forskrift om skilting, Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2014-02-14-147

Forskrift om vern av Hanestadvola naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark


2013

FOR-2013-05-30-600

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Rendalen kommune, Hedmark


2012

FOR-2012-12-03-1134

Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark


FOR-2012-03-29-293

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2012-02-13-137

Forskrift for fiske i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Hedmark


2011

FOR-2011-03-14-309

Forskrift om godkjenning av Åkrestrømmen som typisk turiststed, Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2011-02-18-173

Forskrift om Verneplan for Sølen. Vern av Sølen landskapsvernområde, Rendalen kommune, Hedmark


2010

FOR-2010-02-25-321

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Rendalen kommune, Hedmark


2009

FOR-2009-06-26-894

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 11. Fredning av Steinfjellet naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark


2008

FOR-2008-10-30-1201

Forskrift om åpningstid med hjemmel i serveringsloven § 15, Rendalen kommune, Hedmark


FOR-2008-09-26-1060

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Fuggdalen naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark


2006

FOR-2006-06-29-1480

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Rendalen og Folldal kommuner, Hedmark


2005

FOR-2005-09-02-982

Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 11, Vamåsen naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark


2004

FOR-2004-03-23-1923

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rendalen kommune, Hedmark