Lokale forskrifter 25 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-163

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag


2016

FOR-2016-06-23-811

Forskrift om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


2015

FOR-2015-11-19-1382

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


2011

FOR-2011-08-25-1303

Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2011-02-17-218

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og ..


2009

FOR-2009-08-20-1092

Forskrift om godkjenning av Nerskogen som typisk turiststed, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


2008

FOR-2008-12-19-1464

Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 11. Freding av Skaumsjøen naturreservat, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


2006

FOR-2006-10-26-1284

Forskrift om båndtvang for hund, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


2001

FOR-2001-12-21-1564

Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 1, vern av Forollhogna nasjonalpark, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, Tolga og Tynset kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark


FOR-2001-05-30-642

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag


1993

FOR-1993-06-24-636

Forskrift om vedtekt til plan- og bygningslovens § 85 om vedtekt for camping langs Orkla, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


1990

FOR-1990-12-21-1105

Forskrift om Minilldalsmyrene naturreservat, Oppdal og Rennebu kommuner, Sør-Trøndelag


1989

FOR-1989-04-28-312

Fastsetting av kommunegrensen mellom Rennebu, Sør-Trøndelag og Tynset, Hedmark


1987

FOR-1987-12-11-1066

Forskrift om vern av Trollheimen landskapsvernområde, Rindal, Surnadal og Sunndal kommunar, Møre og Romsdal, Oppdal, Rennebu og Meldal kommunar, Sør-Trøndelag


FOR-1987-02-06-95

Forskrift om fredning for Flå-Slipran naturreservat, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


1982

FOR-1982-09-03-1390

Fylkesplanvedtekt for et område i Trollheimen i Meldal, Oppdal og Rennebu kommuner, Sør-Trøndelag


FOR-1982-02-19-425

Godkjenning av våpen og flagg for Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


1980

FOR-1980-08-01-1

Forskrift om fredning for Slettestjønna naturreservat, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag


1969

FOR-1969-04-18-3

Forskrift om endring i kommunal inndeling, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag