Lokale forskrifter 18 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-155

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder


2016

FOR-2016-12-14-1695

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


FOR-2016-12-14-1694

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland


2015

FOR-2015-12-15-1924

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner, Rogaland


2014

FOR-2014-01-27-62

Forskrift om politivedtekt, Rennesøy kommune, Rogaland


2010

FOR-2010-06-17-4905

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter pbl (bygge- og plansaker), Rennesøy kommune, Rogaland


FOR-2010-02-11-1899

Forskrift om båndtvang for hund, Rennesøy kommune, Rogaland


2007

FOR-2007-04-25-435

Forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim, Øygarden, Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavan..


2001

FOR-2001-05-04-529

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Forsand, Strand, Sauda, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogalan..


1999

FOR-1999-12-17-1452

Forskrift om freding av Utstein kulturmiljø, Rennesøy kommune, Rogaland


1996

FOR-1996-12-20-1283

Forskrift om freding av Førsvollvatna som naturreservat, Rennesøy kommune, Rogaland


FOR-1996-12-20-1282

Forskrift om freding av Bjargavatnet som naturreservat, Rennesøy kommune, Rogaland


1982

FOR-1982-05-07-848

Forskrift om fredning for Nordre Rennesøy fuglefredningsområde, Rennesøy kommune, Rogaland


1981

FOR-1981-02-20-3739

Godkjenning av våpen og flagg, Rennesøy kommune, Rogaland


1964

FOR-1964-07-10-1

Forskrift om kommunenavn, Rennesøy kommune, Rogaland


FOR-1964-06-19-3

Forskrift om sammenslåing av Mosterøy og Rennesøy kommuner, Rogaland


FOR-1964-04-17-12

Forskrift om sammenslåing av Mosterøy og Rennesøy kommuner, Rogaland


Ikke tidfestet

FOR-0000-00-00-281 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vedtekter til bygningsloven for Rennesøy kommune