Lokale forskrifter 22 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2017

FOR-2017-01-13-159

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal


2015

FOR-2015-05-06-530

Forskrift om hundehold, Rindal kommune, Møre og Romsdal


2011

FOR-2011-06-23-1568

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rindal kommune, Møre og Romsdal


FOR-2011-02-17-218

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og ..


2010

FOR-2010-03-17-418

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Rindal kommune, Møre og Romsdal


2008

FOR-2008-12-11-1670

Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal


2007

FOR-2007-01-23-128

Vedtak om kommunegrenseregulering, Rindal og Hemne kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag


2006

FOR-2006-08-31-1128

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Rindal kommune, Møre og Romsdal


2003

FOR-2003-06-27-849

Forskrift om verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 29, freding av Svorkalia naturreservat, Surnadal og Rindal kommunar, Møre og Romsdal


2002

FOR-2002-04-01-334

Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørskog, Stordal, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Tingvoll, Sunndal og Rindal kommun..


2000

FOR-2000-01-19-80

Forskrift om politivedtekt, Rindal kommune, Møre og Romsdal


1999

FOR-1999-12-17-1446

Forskrift om freding av Svartåmoen som naturreservat, Rindal og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal


1996

FOR-1996-12-13-1222

Forskrift om fredning av Grønkjølen naturreservat, Surnadal og Rindal kommunar, Møre og Romsdal


FOR-1996-12-13-1220

Forskrift om fredning av Storslettkjølen naturreservat, Rindal og Meldal kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag


FOR-1996-12-13-1219

Forskrift om fredning av Lomundsjømyra naturreservat, Rindal kommune, Møre og Romsdal


1993

FOR-1993-12-23-1286

Forskrift om vedtekter for forsøk med kretsvise oppvekstutvalg, Rindal kommune, Møre og Romsdal


1989

FOR-1989-06-26-698

Forskrift om bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag, Rindal kommune, Møre og Romsdal


FOR-1989-01-20-31

Godkjenning av våpen og flagg, Rindal kommune, Møre og Romsdal


1988

FOR-1988-05-27-418

Forskrift om vern av Lomundsjøen naturreservat, Rindal kommune, Møre og Romsdal


1987

FOR-1987-12-11-1066

Forskrift om vern av Trollheimen landskapsvernområde, Rindal, Surnadal og Sunndal kommunar, Møre og Romsdal, Oppdal, Rennebu og Meldal kommunar, Sør-Trøndelag